Tryskání, kterému se dříve říkalo také pískování je technologický postup opracování povrchu materiálu proudem stlačeného vzduchu s abrazivními částicemi, při kterém dochází k odstraňování nečistot - okují, starých nátěrových hmot popř. korozního napadení. Používá se jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot.

 

V naší lakovně tryskáme různé kovové povrchy, především ocelové a hliníkové ale také dřevěné. K dosažení požadovaného povrchu pak používáme především korund popř.  křemičitý písek při větších zakázkách možnost využití i jiného abraziva dle přání zákazníka.

 

K tryskání využíváme vlastní tryskací zařízení a kabinu o rozměrech 4mx4,5mx3,5m (vxšxh).

 

Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň přípravy povrchu. Standartní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání. Norma udává i další stupně očištění povrchu.

 

 
Základní stupně očištění povrchu podle ČSN ISO 8501-1, odpovídá DIN 55928

 

Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.

 

Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.

 

Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.

 

St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.

 

St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.

 

Ukázky naší práce: